Privacy

Omdat we jouw privacy belangrijk vinden, willen we je graag informeren over ons privacybeleid, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie d.d. 25 mei 2018. Ons beleid ziet toe op de manier waarop we jouw persoonsgegevens verzamelen en hoe we daarmee omgaan.

Stichting GLOW Eindhoven streeft ernaar de privacy van relaties en bezoekers te beschermen. Dit privacybeleid heeft als doel jou te informeren over hoe wij informatie verzamelen, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden verzameld, waar de gegevens worden opgeslagen, hoe lang wij ze bewaren en beveiligen, welke rechten jij hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe je gebruik kan maken van deze rechten.

Stichting GLOW Eindhoven, gevestigd in Eindhoven, Nederland, is de verantwoordelijke voor jouw informatie. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, kan je een bericht sturen naar ons postadres (Postbus 1288, 5602 BG Eindhoven) of per e-mail via info@gloweindhoven.nl

 

1. WELKE INFORMATIE WORDT VERZAMELD EN WAAROM?

Het evenement GLOW verzamelt voor een aantal doelen persoonsgegevens. Wanneer je je hebt ingeschreven voor een GLOW tour of een ticket hebt gekocht voor een Lichtproject of show of onze website bezoekt of contact met ons opneemt, kunnen wij- afhankelijk van het doel – de onderstaande informatie verzamelen.

1.1. Nieuwsbrieven
Het festival stuurt via e-mail nieuwsbrieven, hiervoor gebruiken wij de persoonsgegevens die jij met ons deelt wanneer je een GLOW sponsor of partner bent. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling. Jouw voornaam en e-mailadres krijgen wij via het invulde sponsor of partnercontract of via het formulier op de website van GLOW. Daarnaast kan het zijn dat je mondeling of tekstueel bent uitgenodigd om je aan te melden.

1.2. Official Sponsors & Partners 
Wanneer het festival een partnership aangaat met een bedrijf, wordt het bedrijf aangemerkt als ‘Official Sponsor of Partner’ van het festival. Als jouw bedrijf geïnteresseerd is om Official Sponsor of Partner te worden, momenteel Official Sponsor of Partner is of in het verleden Official Sponsor of Partner is geweest, kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor relatiemanagement, zoals het uitnodigen voor het lichtkunstfestival GLOW Eindhoven, de VIP avonden, de previews en/of voor het afsluiten van overeenkomsten tussen jouw bedrijf en het evenement.

1.3. Google Analytics
De website van het festival verzamelt jouw gegevens voor:

Strikt noodzakelijke doeleinden; deze gegevens zijn essentieel om de website goed te laten werken.
Functionaliteitsdoeleinden; deze dienen om de gebruikerservaring te verbeteren en te vereenvoudigen. Deze gegevens zijn anoniem en hierbij worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld de taalkeuze op de website, de duur van je websitebezoek of de welke pagina’s je bezoekt.
Prestatiedoeleinden; door cookies via Google Analytics te gebruiken, kan het festival inzicht krijgen en beter begrijpen hoeveel gebruikers de GLOW Eindhoven website bezoeken, hoe gebruikers op deze website terechtkomen en welke delen van de website populair zijn.

1.4. Sollicitaties
Wanneer je solliciteert voor een functie bij het festival, gebruiken wij je persoonsgegevens voor het verwerken van jouw sollicitatie.

 

2. WAAR BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

De gegevens die het festival ontvangt en verwerkt, worden beheerd door de onderstaande partijen.

2.1. Gmail
Het e-mailverkeer van het festival wordt gehost door Gmail. Als je contact opneemt via e-mail worden de betreffende e-mails opgeslagen op de servers van Gmail.

2.2. Google Drive
De overeenkomsten waar jouw persoonsgegevens in staan, worden opgeslagen op de Google Drive.

2.3. Content Management System website 
Jouw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en bedrijfsnaam) worden opgeslagen in ons online content management systeem van de website van GLOW Eindhoven.

2.4. MailChimp
De nieuwsbrieven worden verzonden via MailChimp. Op het moment dat je sponsor of partner wordt van GLOW Eindhoven, wordt je voornaam en e-mailadres opgeslagen in het CRM op de daarvoor bestemde lijst. Vervolgens laadt MailChimp deze gegevens uit het CRM om zo de nieuwsbrief te kunnen versturen.

 

3. HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

Het festival bewaart jouw gegevens voor een langere periode, maar nooit langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij jouw gegevens bewaren, tenzij wij jouw gegevens op grond van een wettelijke regeling langer moeten bewaren.

3.1. Nieuwsbrieven
Jouw (voornaam en) e-mailadres slaan wij op voor zolang je sponsor of partner bent van GLOW Eindhoven. Uitschrijven voor de nieuwsbrief is op elk gewenst moment mogelijk via de link die onderaan de nieuwsbrief staat.

3.2. Official Sponsors & Partners 
De gegevens van onze Official Sponsors & Partners bewaren wij zolang als nodig om de activiteiten uit te voeren die in dit privacybeleid uiteen zijn gezet, tenzij we jouw gegevens langer moeten bewaren op grond van een wettelijke regeling.

3.3. Google Analytics
De website van GLOW maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee GLOW de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

3.4. Sollicitaties
De informatie die jij verstrekt met betrekking tot jouw sollicitatie bewaren wij gedurende een periode van vier weken nadat de uitslag van de sollicitatie is medegedeeld. Wanneer je akkoord gaat met het langer bewaren van jouw gegevens voor een eventuele andere functie, worden jouw gegevens één jaar bewaard.

 

4. HOE BEVEILIGEN WIJ JOUW GEGEVENS?

Gegevens worden digitaal opgeslagen in de eerder genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door het festival of door de eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Alleen de medewerkers van het festival voor wie dat noodzakelijk is, voor het goed laten functioneren van de organisatie, hebben toegang. Tevens heeft elke persoon die toegang heeft tot de gegevens een geheimhoudingsplicht.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan de website van het festival beveiligd door een SSL certificaat, deze beveiliging is te herkennen aan het groene slotje voor de url. Dit certificaat betekent dat jouw verbinding met de website van het festival privé is.

 

5. WELKE RECHTEN HEB JIJ MET BETREKKING TOT JOUW PERSOONSGEGEVENS EN HOE OEFEN JE DEZE UIT?

Met betrekking tot jouw persoonsgegevens heb jij de onderstaande rechten. Wanneer jij een van de onderstaande rechten wilt uitoefenen kun je het beste contact met ons opnemen via e-mail: info@gloweindhoven.nl

5.1. Recht op inzage
Jij hebt te allen tijde recht op inzage in jouw persoonsgegevens die bij het festival zijn vastgelegd en bewaard worden.

5.2. Recht op rectificatie
Wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn heb jij het recht om dit te laten rectificeren door het festival.

5.3. Recht op gegevensportabiliteit
Indien jij je gegevens nodig hebt die door het festival zijn opgeslagen en je wilt overstappen naar een andere partij of dienst, heb je het recht op overdracht. Het festival dient dan al jouw gegevens over te dragen aan die andere partij.

5.4. Recht op verwijdering
Wanneer je niet langer wilt dat je gegevens bij het festival worden vastgelegd, heb je het recht om jouw gegevens te laten wissen.

5.5. Recht op het indienen van een klacht
Indien je vindt dat het festival niet op de juiste manier omgaat met jouw gegevens, moedigen wij je aan om eerst contact met ons op te nemen. Jij hebt echter altijd het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.