Over GLOW

Team

Nu de schijnwerpers op de organisatie. Met dit geweldige team wordt er ieder jaar hard gewerkt aan GLOW.

GLOW is een zelfstandige Stichting met een vast kernteam. Een team dat zich ieder jaar inzet om GLOW tot een groot succes te maken. Met als doel dat werkelijk iedereen – jong, oud, Eindhovenaar of van ver daarbuiten, geniet van het internationale lichtkunstfestival. In de aanloop naar en tijdens de festivalperiode in november, wordt het team uitgebreid met periodieke en flexibele bezetting.

Directie & Bestuur – Ronald Ramakers
Productie management – Tom Weerts & Swen Roux – Site productie
Zakelijk management & partners – Suzanne Maas
Marketing strategie – Ralf van Lieshout
GLOW Labs & communicatie – Gijsje Broekmans & Sabine Swinkels
Secretariaat – Nelleke van Doorn & Marianne Kiemeney

Raad van toezicht

GLOW wordt bestuurd volgens het raad-van-toezicht-model. De Raad van toezicht (RvT) ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en bestuursuitgangspunten. Leden van de raad van toezicht moeten affiniteit hebben met de culturele en maatschappelijke doelstellingen van Stichting GLOW. Bij de samenstelling van de RvT wordt rekening gehouden met relevante kennisgebieden (organisatie, financiën, juridische zaken, marketing, sponsoring, diversiteit) en het oog houden voor verschillende belangen (bezoekers/vrienden, cultuursector, bedrijven etc.). Het gaat om onbezoldigde functies.

G. Dierick (Voorzitter)
J. Daams (Penningmeester)
F. Stroeken (Bestuurslid)
S. Kok (Bestuurslid)
H. Van der Plas (Bestuurslid)
I. Frings (Bestuurslid)

Gegevens

Naam – Stichting GLOW Eindhoven
KvK – 54151368
RSIN – 851193614

Contactgegevens
Postbus 1288
5602BG Eindhoven
info@gloweindhoven.nl