Awakening of Mary

Awakening of Mary

Paterskerk, Tramstraat 37

The Awakening of Mary is een lichtsculptuur van Maria: moeder en maagd in één. Verschillende hedendaagse vrouwen, van alle leeftijden en van diverse etnische achtergronden, vertegenwoordigen deze universele vrouw. Vrouwen tussen de 21 en 73 jaar oud. Ze vertegenwoordigen allemaal een moeder en een maagd, vol puurheid en schoonheid. Een mooi ideaal, maar vaak niet haalbaar.

De video-loop laat vrouwen in al hun naaktheid zien. Puur. Het hoofd kuis bedekt met clips van hun eigen huid, waarmee Maria ’tastbaar’ wordt en dicht bij ons komt.

The Awakening of Mary kwam tot stand in samenwerking met het Nederlands Kamerkoor en is mede mogelijk gemaakt door AFK Cultuursubsidies. Het creëert een intiem moment voor het publiek. Waar zuiverheid, de ziel en respect voor het lichaam samenvallen en de geestelijke en zintuigelijke wereld elkaar ontmoeten. Het werk roept een gevoel van verbondenheid met de locatie op. Een (on)bewustzijn dat deel uitmaakt van ons spirituele erfgoed. Ons dagelijks bestaan, materieel en immaterieel. In dit werk wordt licht gebruikt als metafoor. Het kan mensen samenbrengen in stedelijke of openbare ruimtes, de cultuur en identiteit van de stad benadrukken en het nachtlandschap vormgeven.

Read more
Read less

" D i t p r o j e c t t o o n t h e d e n d a a g s e v r o u w e n g e w o r t e l d i n b e e l d e n e n i n t e r p r e t a t i e s "

Over de kunstenaar

Titia Ex

Titia Ex is een Nederlandse kunstenares die monumentale lichtinstallaties en filmwerken maakt. Haar werk wordt gerekend tot de conceptuele en is geplaatst zowel in de openbare ruimte als in gebouwen, zoals de Oude Kerk in Amsterdam. Dat ook haar woonplaats is. In het begin van haar carrière was Titia Ex meer gericht op film en fotografie, maar nu experimenteert ze met licht in de ruimste zin van het woord. Met natuurlijk licht en kunstlicht, met verschillende lichtbronnen, vooral neon en led en met verschillende materialen. Voor Titia Ex zijn kunst, licht en publieke ruimte haar speelveld. De publieke ruimte ziet ze als levend organisme. De geschiedenis van de locatie is belangrijk voor haar, evenals het gebruik van een ruimte en het ritme ervan. Want een steeds veranderende omgeving kan een enorme impact op het menselijk gedrag hebben. Licht speelt hierin een essentiële rol. Met licht creëert ze, op het snijvlak van kunst, wetenschap & techniek, installaties, in onder andere ziekenhuizen, pleinen, musea of festivals, in binnen- en buitenland. Daarnaast geeft ze licht-sensitieve wandelingen en gastlessen w.o. recentelijk aan de TU Delft en de HKU Utrecht.

Projects. 2022.Projects. 2022.Projects. 2022.Projects. 2022. Projects. 2022.Projects. 2022.Projects. 2022.Projects. 2022.
Projects. 2022.

Word partner

GLOW Eindhoven bestaat dankzij bijzondere samenwerkingen en op maat gemaakte partnerships.

Steun GLOW

Doneer eenvoudig en veilig een vrijwillig bedrag. Stichting GLOW is met iedere donatie blij!